Tỉnh Kon Tum

02:15 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5916 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trụ sở: 163 Bà Triệu, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0260 3866127 - Fax: 0260 3866127

Websitehttp://bandantoc.kontum.gov.vn

Email: dtkontum@cema.gov.vn ; bandantoc-kontum@chinhphu.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan (+0260)

Di động\Nhà riêng

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng ban

02603.864.933

0905.057.699
U Minh Nam Phó Trưởng ban 3919 009 0982 247 756
Y Hằng Phó Trưởng ban 3915 048 0914 326 343
Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 3885 379 0914 804 679
Văn Phòng   3915 049  
Nguyễn Thanh Hưng Chánh Văn phòng 3915 049 0985 748 459
Rơ Châm Lê Phó Chánh Văn phòng 3915 049 0986 656 719
Phòng Chính sách Dân Tộc      
Trần Văn Tấn Trưởng phòng 3866 126 0982 851 239
Nguyễn Thị Thanh Phước Phó Trưởng phòng 3915 047 0906 588 979
Thanh tra   3913794  
Đặng Quang Hưng Phó Chánh Thanh tra 3913 794 0982 447 025
Phòng Tuyên Truyền - Địa Bàn      
Trần Thị Diệu Hằng Trưởng phòng 3913 761 0983 014 827

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc tỉnh, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)