Tỉnh Lâm Đồng

03:13 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4663 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Trụ sở: Số 3 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 0263 3812114 - 0263 3825542 - Fax: 0263 3813235

Email: dtlamdong@cema.gov.vn

Website: http://bdt.lamdong.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Võ Văn Hoàng

Trưởng ban

02633819087

 

Dơ Woang Ya Gương

Phó Trưởng ban

0263 3812115

0918361880

Bon Yô Soan

Phó Trưởng ban

0263.3811666

0919001103

Văn Phòng

 

0263 3812114

0263 3813235

 
Thanh Tra   0263 3825542  
Chính sách Tuyên truyền Địa bàn   0263.3813018  
Kế hoạch Tổng hợp   0263 3825418  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)