Tỉnh Lạng Sơn

02:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5303 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng

Điện thoại: 0205 3810429 - Fax: 0205 3810932

Website: http://bandantoc.langson.gov.vn

E-mail: dtlangson@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Triệu Văn Lạng

Trưởng ban

0205 3889 198

0912119127

Vi Hữu Bình

Phó Trưởng ban

0205 3810344

0912 203 029
0205 3872601

Phùng Văn Bình Phó Trưởng ban 0205 3818865

0913053261

Triệu Thắng Khì Phó Trưởng ban 0205 3812069 0982292717
Triệu Văn Lạng Phó Trưởng ban 0912119127  
Phòng Đầu tư xây dựng   0205 3810470  
Văn phòng   0205 3814172 Fax: 0205 3810932
Phòng Chính sách   0205 3813811  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   0205 3814820  
Phòng Thanh tra   0205 3 814171  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)