Tỉnh Lạng Sơn

02:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6970 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng

Điện thoại: 0205 3810429 - Fax: 0205 3810932

Website: http://bandantoc.langson.gov.vn

E-mail: dtlangson@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Vi Minh Tú

Trưởng ban

0205 3 889198 

 

Lâm Văn Viên

Phó Trưởng ban

0205 3 810 344

 

Phòng Đầu tư xây dựng   0205 3810470  
Văn phòng   0205 3814172 Fax: 0205 3810932
Phòng Chính sách   0205 3813811  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   0205 3814820  
Phòng Thanh tra   0205 3 814171  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/12/2020, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)