Tỉnh Lào Cai

02:11 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4887 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Trụ sở: Tầng 7, khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (+0214) 3822144 - Fax: 3820239

Website: http://bandantoc.laocai.gov.vn

Email: dtlaocai@cema.gov.vn; contact-bdt@laocai.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Nông Đức Ngọc

Trưởng ban

 3824912

0966 377 168

Mã Én Hằng Phó Trưởng ban 3822 003 0972 856 299
Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Trưởng ban 3820 239 0912 808 746
Trần Hùng Phó Trưởng ban    
Văn phòng   3854 246  
Phòng Thanh tra    3854 244  
Phòng Chính sách Dân tộc   3824 480  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   3844 580  
Phòng Tuyên truyền & Địa bàn   3844 198  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc tỉnh nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)