Tỉnh Lào Cai

02:11 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2299 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Trụ sở: Tầng 7, khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3822144 - Fax: 0214 3820239

Website: http://bandantoc.laocai.gov.vn

Email: dtlaocai@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Lý Văn Hải

Trưởng ban

0214 3824912

0982194805
0214 3836398

Phùng Văn Phong Phó Trưởng ban 0214 3821560  
Ma Én Hằng Phó Trưởng ban 0972.856.299  
Văn phòng   0214 3822144  
Phòng Thanh tra   0214 3854244  
Phòng Chính sách Dân tộc   0214 3824480  
Phòng Kế hoạch   0214 3840013  
Phòng Tuyên truyền   0214 3844198  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)