Tỉnh Long An

02:10 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6848 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Phòng Dân tộc tỉnh Long An

Trụ sở: 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thị xã Long An

Điện thoại: 0272 6270927

E-mail:

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Võ Hoàng Lưu

Trưởng phòng 0272 6270927 0947 818844
Huỳnh thị Ngọc Thu Phó phòng  

0942 482767

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)