Tỉnh Nghệ An

02:09 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20555 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Trụ sở: Số 3, Đinh Bạt Tụy, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (0238) 3590507

Websitehttp://bdt.nghean.gov.vn/

Email: bdt@nghean.gov.vn ; dtnghean@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Vi Văn Sơn Trưởng ban 3594434 0904475666 sonvv@bdt.nghean.gov.vn
Lô Xuân Vinh Phó Trưởng ban 3846450 0912267116 vinhlx@bdt.nghean.gov.vn
Lương Văn Khánh Phó Trưởng ban 3592636 0916017376 khanhlv@bdt.nghean.gov.vn
Vy Mỹ Sơn Phó Trưởng ban     sonvm@bdt.nghean.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Lang Thị Phượng Chánh Văn phòng 3535686 0915026983 phuonglt@bdt.nghean.gov.vn
Bùi Tiến Hùng Phó Chánh Văn phòng   0918382789 bungbt@bdt.nghean.gov.vn
Vi Thị Thanh Văn thư   0982025967 thanhvt@bdt.nghean.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP      
Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng 3838398 0915687575 huongnt@bdt.nghean.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Đăng Tịnh Phụ trách phòng 3849883    
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN & ĐỊA BÀN      
Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng 3590507 0931355686 hungnm@bdt.nghean.gov.vn
Và Bá Của Phó Trưởng phòng 3592684   cuavb@bdt.nghean.gov.vn
THANH TRA        
Lang Thị Hiến Chánh Thanh tra   0914559834 hienlt@bdt.nghean.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Tần Phó Chánh Thanh tra   0918001768 tannt@bdt.nghean.gov.vn
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS Nghệ An      
Trần Tuấn Thi Phó Giám đốc 8682838 0975559777 thitt@bdt.nghean.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn