Tỉnh Nghệ An

02:09 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7456 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Trụ sở: Số 3, Đinh Bạt Tụy, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (+0238) 3590507 - Fax: 3592901

Websitehttp://www.bdt.nghean.gov.vn/wps/portal/bandantoc

E-mail: bdt@nghean.gov.vn / dtnghean@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ, đơn vị Cơ quan Di động
Lô Xuân Vinh Phó Trưởng ban 3846450 0912 267116
 Vương Đình Lập Phó Trưởng ban   0913 385797
Lương Văn Khánh Phó Trưởng ban   0916 017376
Nguyễn Mạnh Hùng Chánh Văn phòng 3843103 0941 390565
Nguyễn Tâm Long Phụ trách phòng CSDT 3849883 0916 767258
Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp 3592662 0915 687575
Lang Thị Phượng Trưởng phòng Tuyên truyền Địa bàn 3592981 0915 026983
Lang Thị Hiến Chánh Thanh tra 3841026 0914 559834
Nguyễn Đăng Tịnh Giám đốc Trung tâm TV HT&PT vùng DTTS   0982 890808

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)