Tỉnh Ninh Thuận

09:07 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5270 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Trụ sở: 360 Đường 21 - 8 Phước Mỹ, thị xã Phan Rang- Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 0259 3825118 - 0259 3823930 - Fax:0259 825118

Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/bandantoc

E-mail: dtninhthuan@cema.gov.vn ; bandt@ninhthuan.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Pi Năng Thị Thủy Trưởng ban 0259 3823930 0919630489
Lê Thanh Hùng

 

Phó Trưởng ban

 

0259 3920131

 

0918890393

Bá Bình Yên Phó Trưởng ban   0917717336
Văn phòng
 
0259 3826792
 
Phòng Chính sách - Dân tộc
 
0259 3833261
 
Phòng Thanh tra
 
0259 3221909
 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 
0259 3883133
 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, website Ban Dân tộc , nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)