Tỉnh Phú Thọ

02:06 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5442 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Trụ sở: Số 17, Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 0210 3858352 - Fax: 0210 3847415

Websitehttp://bandantoc.phutho.gov.vn/

E-mail: dtphutho@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Đinh Ngọc Thanh

Trưởng ban

0210 3848507 0983.420.101
Đinh Phúc Hạnh Phó Trưởng ban 0210 3858351 0912.908.627
Lê Tiến Quân Phó Trưởng ban   0946416555
Phòng Chính sách   0210 3868458  
Văn phòng   0210 3858353  
Thanh tra   0210.3779668  
Phòng Kế hoạch Tài chính  
0210 3858352  
 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)