Tỉnh Quảng Bình

02:03 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6500 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Trụ sở: 39 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới

Điện thoại: (0232) 3820712 - Fax: 3828237

Website: https://bdt.quangbinh.gov.vn

E-mail: dtquangbinh@cema.gov.vn ; bdt@quangbinh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Trần Tiến Sỹ Trưởng ban   0913094175 sytt.bdt@quangbinh.gov.vn
Phan Công Khánh Phó Trưởng ban TT 3841976 0913594326 khanhpc.bdt@quangbinh.gov.vn
Trần Hữu Ninh Phó Trưởng ban 3820714 0912416333 inhth.bdt@quangbinh.gov.vn
Nguyễn Thị Lài Phó Trưởng ban 3858398 0942070096 laint.bdt@quangbinh.gov.vn
VĂN PHÒNG BAN   3820712    
Trần Quốc Hớn Chánh VP   0919716212 ontq.bdt@quangbinh.gov.vn
Đoàn T.Thanh Hương Phó Chánh VP   0912747797 huongdtt.bdt@quangbinh.gov.vn
Trần Thị Ngọc Yến Văn thư 3822373 0974971788 yenttn.bdt@quangbinh.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN   3828299    
Nguyễn Lương Cương Trưởng phòng   0913652784 cuongnl.bdt@quangbinh.gov.vn
Nguyễn Minh Tiến Phó Trưởng phòng   0914078910 tiennm.bdt@quangbinh.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH, TỔNG HỢP, CHÍNH SÁCH VÀ THANH TRA 3851048    
Nguyễn Minh Phương Trưởng phòng   0934974778 phuongnm.bdt@quangbinh.gov.vn
Lê Thị Thúy Phương Phó Trưởng phòng   0983199333 phuongltt.bdt@quangbinh.gov.vn

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 23/12/2020, từ website Ban Dân tộ. Nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)