Tỉnh Quảng Bình

02:03 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4678 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Trụ sở: 39 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới

Điện thoại: 0232 3820712 - Fax: 0232 3828237

Website: https://bdt.quangbinh.gov.vn

E-mail: dtquangbinh@cema.gov.vn ; bdt@quangbinh.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Phan Công Khánh

Phó T. ban phụ trách

0232 3841976  0913594326

Trần Hữu Ninh

Phó Trưởng ban

0232 3820714 0912416333
Nguyễn Thị Lài Phó Trưởng ban 0232 3858398 0942070096
Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Chính sách và Thanh Tra   0232 3851048  
Văn phòng   0232 3820712 Fax: 0232 3828237
Phòng Tuyên truyền và Địa bàn   0232 3828299  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)