Tỉnh Quảng Nam

02:02 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7428 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Trụ sở: 09 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại0235 3812277 - Fax: 0235 3852720

Website: http://bandantoc.quangnam.gov.vn

E-mail: dtquangnam@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
A Lăng Mai Trưởng ban 3.8314.595 0901.122.433  
Hồ Thanh Tân Phó Trưởng ban 3.852.721 0914.180.123 httan1962@gmail.com
Đặng Tấn Giản Phó Trưởng ban 3 813.275 0334.050.007 dangtangianqnam@gmail.com
VĂN PHÒNG BAN      
Trịnh Minh Nghĩa Chánh Văn phòng 3822.678 0905.680.747 nghiabandantoc@gmail.com
Phạm Thị Hồng Phó chánh Văn phòng 3812.277 0905.171.239 hongbdtqnam@gmail.com
Hồ Văn Thành Phó chánh Văn phòng 3811.518 0975.737.121 hovanthanh811979@gmail.com
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Võ Văn Tiến Trưởng phòng 3859.732 0905.010.821 tienbdt@gmail.com
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN      
Hồ Thị Tuyết Vân Trưởng phòng 3852.722 0905.141.072 hovanbdtqnam@gmail.com

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 23/12/2020, từ website Ban Dân tộc tỉnh. Nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)