Tỉnh Quảng Nam

02:02 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5797 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Trụ sở: 9 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại:0235 3812277 - Fax:0235 3852720

Website: http://bandantoc.quangnam.gov.vn

E-mail: dtquangnam@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

 Hồ Thanh Tân Phó Trưởng ban thường trực 0235 3852.721 0914.180.123
Đặng Tấn Giản Phó Trưởng ban 0235 3 813.275 01634.050.007
Văn phòng   0235 3812277 Fax:0235 3852720
Phòng Chính sách   0235 3812298  
Phòng Thanh tra   0235 3811518  
Phòng Kế hoạch Tuyên truyền   0235 3852722  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc tỉnh nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)