Tỉnh Quảng Nam

02:02 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5352 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Trụ sở: 9 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại:0235 3812277 - Fax:0235 3852720

Website: http://bandantoc.quangnam.gov.vn

E-mail: dtquangnam@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Lê Thị Thủy

Trưởng ban

0235 3831595 0978819215
 Hồ Thanh Tân Phó Trưởng ban 0235 3852.721 0235 3852.721
Văn phòng   0235 3812277 Fax:0235 3852720
Phòng Chính sách   0235 3812298  
Phòng Thanh tra   0235 3811518  
Phòng Kế hoạch Tuyên truyền   0235 3852722  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)