Tỉnh Quảng Ngãi

02:01 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6499 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Trụ sở: 64 Phạm Văn Đồng Thành Phố Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 6286002 - Fax: 0255 3829002

Website: https://bandantoc.quangngai.gov.v

E-mail: dtquangngai@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Nguyễn Đức On Trưởng ban 3712.122 0913.447.136 ndon-bdt@quangngai.gov.vn
Bùi Đức Chánh Phó Trưởng ban 3711.485 0913.470.148 chanhbuiduc@gmail.com
Nguyễn Thế Nhân Phó Trưởng ban 3831.615 0914.226.657 nguyenthenhanbdt65@gmail.com
VĂN PHÒNG BAN      
Đỗ Thị Thu Hiền Chánh Văn phòng 3824.110 0124.507.6176 hienbdt@gmail.com
Đinh Mạnh Bình Phó chánh Văn phòng 3836.549​  0916.879.441 dinhmanhbinh2011@gmail.com
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 3.815.501    
Lê Quang Bình Trưởng phòng   0977.156.777  lqbinhtnk@gmail.com
Phạm Đình Thời  Phó Trưởng phòng   0914.267.696  thoibdt@yahoo.com.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN      
Đỗ Thành Phương Trưởng phòng   0935.718.719 dothanhphuong.sonmy@gmail.com
Đinh Thị Thu Thuỷ Phó Trưởng phòng 3836.549 0982.742.065 thuybdtqn@gmail.com
THANH TRA      
Đoàn Vũ Lục Chánh Thanh tra 3837.130  0985.441.547 dvluc70@gmail.com

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 23/12/2020 từ website của Ban Dân tộc tỉnh, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)