Tỉnh Quảng Ngãi

02:01 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4756 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Trụ sở: 64 Phạm Văn Đồng Thành Phố Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 6286002 - Fax: 0255 3829002

Website: http://www.quangngai.gov.vn/vi/bandantoc

E-mail: dtquangngai@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Hồ Văn Thế

Trưởng ban

0255 3831612

0913.400.260

Bùi Đức Chánh

Phó Trưởng ban

0255 3711485

0913470148

Nguyễn Vương

Phó Trưởng ban

0255 3831615

0905409954

Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng

0255 6286.002

0169.954.7829

Đỗ Thành Phương

Trưởng phòng Chính sách Dân tộc

 

0935.718.719

Lê Quang Bình

Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0255 2222.118

0977.156.777

Đinh Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng
Tuyên truyền và Địa bàn

 

0982.742.065

Đoàn Vũ Lục

Chánh Thanh tra

0255 3837.130

0985.441.547

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)