Tỉnh Quảng Ninh

02:00 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4939 |   In bài viết | 

BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NINH

Trụ sở: Tầng 18, liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3839595

Website: http://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bandantoc

E-mail: dtquangninh@cema.gov.vn ; bdt@quangninh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động
Vũ Kiên Cường Trưởng ban 3839336 0904 012118
Lý Văn Thành Phó Trưởng ban 3820535 0915 225161
Ân Thị Thìn

Phó Trưởng ban

3834298

0355 815009 
Ngọc Thái Hoàng Phó Trưởng ban 3618758 0912 080660
Văn phòng   3839595  
Phòng Chính sách Dân tộc   3839690
 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   3634327
 
Thanh tra Ban   3618370  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)