Tỉnh Quảng Trị

01:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6839 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Trụ sở: 36 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3854079 - Fax: 0233 3550358.

Websitehttp://bdtquangtri.gov.vn

E-mail: bandt@quangtri.gov.vn , dtquangtri@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan (+0233) / Di động

Email (@quangtri.gov.vn)

Hồ Thị Lệ Hà

Trưởng ban

3855107 - 0941157888

hothileha

Hồ Thị Minh Phó Trưởng ban 3582078 - 0915312089 hothiminh
Lê Thọ Sanh Chánh Văn phòng 3854079 - 0976 688864 lethosanh
Lê Thị Thu Hà Văn thư 3550358 - 0935 208777 lethithuha.bandt
Lê Bá Thụy Chánh Thanh tra 3852548 - 0918 127723 lebathuy
Nguyễn Thế Minh Đức Trưởng phòng KH-TH 3853237 - 0905 125559 nguyentheminhduc
Nguyễn Thị Thương Phó Trưởng phòng KH-TH 3853237 - 0915 003383 nguyenthithuong.bandt
Lê Hữu Tiến Trưởng phòng CS-TT 3551042 - 0914 351995 lehuutien
Đinh Văn Nhân Phó Trưởng phòng CS-TT 3611468 - 0914 289810 dinhvannhan

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 26/8/2021, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về: banbientap@cema.gov.vn)