Tỉnh Quảng Trị

01:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3642 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Trụ sở: 36 Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà

Điện thoại: 0233 3859616 - Fax: 0233 3855107

Website:

E-mail: dtquangtri@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Lê Văn Quyền

Trưởng ban

0233 3855107

0913400451

Hồ Văn Choàng Phó Trưởng ban 0233 3582078 0974833612
Trần Văn Quảng Phó Trưởng ban 0233 3898669 0913442705
Văn Phòng   0233 3854079 Fax: 0233 3550358
Phòng Chính sách - Dân tộc   0233 3551042  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   0233 3853237  
Phòng Tuyên truyền và Địa bàn   0233 3511468  
Thanh tra   0233 3852548  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/7/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)