Tỉnh Sóc Trăng

11:37 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2689 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Trụ sở: Số 6 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 821332 - Fax: 0299 821710

Websitehttp://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/bandantoc/

E-mail: dtsoctrang@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Lý Bình Cang Trưởng ban 0299 500 789 091.9305321
Lý Sóc Kha Phó Trưởng ban 0299.827403 0916.742601
Thạch Thị Kế Rin Phó Trưởng ban   098.8137393
Danh Phương Phó Trưởng ban
0299 624339
0122.6544177
Thạch Thanh Tùng Chánh Văn phòng 0299.821332 0919.588330
Cao Tĩnh Chánh Thanh tra 0299.827381 0915.780664
Lâm Văn Son TP. Chính sách Dân tộc 0299.629372 0918.529777
Âu Hiền Đạt TP. Tuyên truyền và Địa bàn 0299.629373 0984.838477
Châu Ngọc Hồng TP. Kế hoạch Tổng hợp   0168.8343787

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)