Tỉnh Sóc Trăng

04:37 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19864 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Trụ sở: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3821332

Websitehttps://bandantoc.soctrang.gov.vn

Email: bandt@soctrang.gov.vn ; dtsoctrang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

LÃNH ĐẠO BAN    

Lý Rotha

Trưởng ban

3500789

0919080601

Thạch Thanh Tùng

Phó Trưởng ban

3827403

0919588330

Thạch Thị Kế Rin

Phó Trưởng ban

 

0947137393

Trần Khắc Trung Phó Trưởng ban   0918200212
VĂN PHÒNG    

Lâm Sơn Quân

Chánh Văn phòng

3821332

0913703093

Huỳnh Kỉnh Tâm Phó Chánh Văn phòng   0972658717
Châu Thị Lệ Xuân Văn thư   0961827477
THANH TRA    

Cao Tĩnh

Chánh Thanh tra

3827381

0915780664

PHÒNG NGHIỆP VỤ    
Châu Ngọc Hồng Trưởng phòng 3629373 0388343787
Lâm Thị Trúc Loan Phó Trưởng phòng 3629372 0838020000
       
PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
Lý Trường Loan Anh Chánh Văn Phòng, Phụ trách phòng Dân tộc TP Sóc Trăng   0939826679
Thạch Dương Nhanh Trưởng phòng Dân tộc huyện Mỹ Xuyên 3851314

0984470871

Thạch Văn Mến Trưởng phòng Dân tộc huyện Trần Đề 3849086

0918362418

Danh Tấn Quyền Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Trần Đề 3849086

0817730009

Dương Minh Trí Trưởng phòng Dân tộc thị xã Vĩnh Châu 3910442

0387600400

Thạch Hoàng Tha Trưởng phòng Dân tộc huyện Long Phú 3856003

0945969414

Thạch Chanh Tra Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Long Phú 3856003

037959429

Thạch Rích Trưởng phòng Dân tộc huyện Châu Thành 3834671

0986850006

Lâm Sơn Trưởng phòng Dân tộc huyện huyện Kế Sách 3877090

0933980218

Lê Văn  Ngọc Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Kế Sách 3877090

0975345695

Danh Siên Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Mỹ Tú 3872925

0986372925

Danh Kim Tuyến Trưởng phòng Dân tộc huyện TX Ngã Năm 3524979

0945154990

Liêu Trinh Húy Trưởng phòng Dân tộc huyện Thạnh Trị  

0918170355

Sơn Danh Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Thạnh Trị  

0943079247

Cao Na Rune Công chức phụ trách công tác Dân tộc huyện Cù Lao Dung  

0336775984

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về: banbientap@cema.gov.vn