Tỉnh Sơn La

11:36 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7558 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Trụ sở: Tầng 5 toàn 6 T1, TT hành chính tỉnh, Tổ 7, phường Tô Hiệu, TP Sơn La

Điện thoại: 0212 3850744 - 0212 3851012 Fax: 0212 3850737

Website: http://bandantoc.sonla.gov.vn/

E-mail: dtsonla@cema.gov.vn ; bdt@sonla.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Đinh Trung Dũng

Trưởng ban

0212 3850746

 

Lường Văn Toán

Phó Trưởng ban

0212 3799479  
Thào Xuân Nếnh

Phó Trưởng ban

0212 3850745  
Phòng Thanh tra   0212 3851012  
Văn phòng   0212 3851011  
Phòng Chính sách   0212 3851013  
Văn thư   0212 3850744  
Phòng Kế hoạch   0212 3751558  
Phòng Tuyên truyền và Địa bàn   0212 3855537  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/12/2020, từ webstie Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)