Tỉnh Sơn La

11:36 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5857 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Trụ sở: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La

Điện thoại: 0212 3850746 - 0212 3851012 Fax: 0212 3850737

Website: http://bandantoc.sonla.gov.vn/

E-mail: dtsonla@cema.gov.vn ; bdt@sonla.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Trịnh Thị Oanh

Trưởng ban

0212 3850746

0912456306

Lường Bun Tỉnh

Phó Trưởng ban

0212 3751822

0986686767

Nguyễn Vũ Điền

Phó Trưởng ban

0212 3852009  
Lường Văn Toán

Phó Trưởng ban

0212 3799479  
Thào Xuân Nếnh

Phó Trưởng ban

0212 3850745  
Phòng Thanh tra   0212 3851012  
Văn phòng   0212 3851011  
Phòng Chính sách   0212 3851013  
Văn thư   0212 3850744  
Phòng Kế hoạch   0212 3751558  
Phòng Tuyên truyền và Địa bàn   0212 3855537  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ webstie Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)