Tỉnh Tây Ninh

11:34 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20280 |   In bài viết | 

NGUYỄN MINH NHẬT
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3813.332 - 3822.233

Fax: (0276) 3827.290
Di động: 0913.955.521 - 0913.667.021 - 0916.667.021

Email: minhnhat@tayninh.gov.vn
          nguyenminhnhat.tn@gmail.com