Tỉnh Tây Ninh

11:34 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7464 |   In bài viết | 

Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh Tây Ninh

Trụ sở: Số 130 Đường Trần Hưng Đạo - Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (+0276) 3813332 

E-mail: dttayninh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Võ Thành Công Trưởng Ban 3822521 0909.847.536
Nguyễn Minh Nhật

Phó Trưởng Ban
Phụ trách Dân tộc

3813332

0913.667.021 ;
0913.955.521

Nguyễn Vĩnh Thế

Phó Trưởng Ban
Phụ trách Tôn giáo

3813393 0989.219.251

 

(Thông tin được cập nhật ngày 27/7/2020, từ Công văn BDT, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)