Tỉnh Thanh Hóa

11:25 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6191 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Trụ sở: Số 104 đường Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: (+0237) 3755726 - Fax: 375 5726

Websitehttp://bdt.thanhhoa.gov.vn

E-mail: dtthanhhoa@cema.gov.vn ; Bdt@thanhhoa.gov.vn.

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

3717998 0912 242710
Cầm Bá Tường Phó trưởng ban 3700347

0948 833683

Tạ Hồng Hải Phó trưởng ban 3851763 0914 403358
Lê Văn Hùng Phó trưởng ban   0912 143457
Phạm Ngọc Tân Chánh Văn phòng 3850833 0912 917368
Lê Văn Dũng Chánh Thanh Tra 3711511 0915 279363
Cao Thị Hòa Trưởng phòng Chính sách & Tuyên truyền 3755121 0987 983009
Lê Đăng Ninh Phòng Kế hoạch & Tổng hợp 3851764 0943 430636

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)