Tỉnh Thừa Thiên Huế

11:15 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6212 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Trụ sởSố 02, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

Điện thoại: (+0234) 3830786 

E-mail: dtthuathienhue@cema.gov.vn ; bdt@thuathienhue.gov.vn

Website: https://badt.thuathienhue.gov.vn

Họ và tên Chức vụ

Cơ quan

Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Hồ Xuân Trăng Trưởng ban   0973084567 hxtrang.bdt@thuathienhue.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Đoàn Thị Minh Hằng Chánh Văn phòng   0983535307 dtmhang.bdt@thuathienhue.gov.vn
Phan Xuân Trung Phó chánh Văn phòng   0398345672 pxtrung.bdt@thuathienhue.gov.vn
Trần Anh Tuấn Văn thư   0901960798 tatuan.bdt@thuathienhue.gov.vn
THANH TRA      
Trương Văn Bá Chánh Thanh tra   0914125258 tvba.bdt@thuathienhue.gov.vn
Hồ Thị Tùy Phó chánh Thanh tra   0988578649 httuy.bdt@thuathienhue.gov.vn
CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Thị Phương Ngọc Trưởng phòng   0935241084 ntpngoc.bdt@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng phòng   0935668763 nthnhung.bdt@gmail.com

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 20/8/2021, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)