Tỉnh Trà Vinh

11:14 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5347 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

Trụ sở: 1A Đường 19-5, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: (+0294) 3852452 - 3865196 - Fax: 3851924

Websitehttp://travinh.gov.vn/wps/portal/bandantoc

E-mail: dttravinh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Kiên Ninh

Trưởng ban

3852452

0766 913199

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Trưởng ban

3851855

0918 439031
 

Kim Hồng Danh

Phó Trưởng ban

3841812

0907 419951

Thạch Mu Ni  Phó Trưởng ban 3851855 0989 771197

Phòng Kế hoạch - Chính sách

 

3865196

 
 Thanh Tra Ban   3867730  
Phòng Văn hóa - Xã hội   3852455  

Văn Phòng Ban

 

3852478

 


(Thông tin được cập nhật đến ngày 12/7/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)