Tỉnh Tuyên Quang

03:13 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19015 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Trụ sở: Tổ 06, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang

Điện thoại: (0273) 816388

Website: http://bandantoc.tuyenquang.gov.vn

Email: dttuyenquang@cema.gov.vn ; bandantoc@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động
Ma Quang Hiếu Trưởng ban 3816268  
Hoàng Văn Hảo Phó Trưởng ban 3815698  
Hoàng Thị Thắm Phó Trưởng ban 3825199 0977961126
Văn phòng   3813880  
Phòng Chính sách Dân tộc   3818135  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   3816135  
Thanh tra   3826589  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 05/4/2022, từ webstie Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)