Tỉnh Vĩnh Long

12:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7539 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

Trụ sở: 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, Thành phố Vĩnh Long

Điện thoại: (+0270) 3832943 - 3834001

Website: http://www.bdt.vinhlong.gov.vn

E-mail: dtvinhlong@cema.gov.vn; bdt@vinhlong.gov.vn

TT Họ và Tên  Chức vụ, đơn vị Điện thoại - Di động
1 Thạch Dương Trưởng ban 3830390 - 0969 742310
2 Huỳnh Văn Dũ Phó Trưởng ban 3834001 - 0987 980388
3 Dương Tùng Lâm Chánh Văn phòng 3832943 - 0855 761262
Thái Thị Kim Liên Phó CVP 3832943 - 0983 344589
4 Nguyễn Văn Linh Chánh Thanh tra 3830360 - 0793 920359
5 Sơn Quan Trưởng phòng Chính sách 3830360 - 0936 031225
Sơn Chanh Hoa Ny Phó Trưởng phòng Chính sách 3830360 - 0987 166501


(Thông tin được cập nhật đến ngày 16/7/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)