Tỉnh Vĩnh Phúc

03:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2338 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

Trụ sở: Phố Đào Duy Anh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3846.466 - Fax: 0211 3846367

Website: http://bandt.vinhphuc.gov.vn

E-mail: dtvinhphuc@cema.gov.vn; bandantoc@vinhphuc.gov.vn

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại, Email

1

Hoàng Minh Ái

Trưởng ban

CQ: 0211.3846 378; DĐ: 0913 428 669

Email: aihm@vinhphuc.gov.vn

2

Lê Thị Luyện

Phó Trưởng ban

CQ: 0211.3710 457; DĐ: 0913 327 199

Email: luyenlt@vinhphuc.gov.vn

3 Phạm Thị Thu Hường Phó Trưởng ban

CQ: 0211.3565 373; DĐ: 0988 360 705

Email: huongptt3@vinhphuc.gov.vn

4 Trần Phú Phương Phó Trưởng ban

CQ: 0211. 3722858; DĐ: 0988 110868

Email: phuongtp@vinhphuc.gov.vn

5 Đỗ Văn Huê
Chánh Văn phòng

CQ:0211.3846 367; DĐ: 0912 904 467

Email: huedv2@vinhphuc.gov.vn

6 Nguyễn Việt Cường Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TT&ĐB

CQ: 0211. 3696 169; DĐ: 0912 433 937

Email: cuongnv3@vinhphuc.gov.vn

7 Đỗ Đình Cộng Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp

CQ: 0211. 3710 458; DĐ: 0988 734 257

Email: congdd@vinhphuc.gov.vn

8 Nguyễn Thế Dương Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách

CQ: 0211. 3846 476; DĐ: 0989 454 802

Email: duongnt@vinhphuc.gov.vn

9 Phùng Văn Hồng Phó Chánh Thanh tra (Phụ trách)

CQ: 0211. 3847 153; DĐ: 0904 601 444

Email: hongpv@vinhphuc.gov.vn


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/8/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)