Tỉnh Vĩnh Phúc

03:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6529 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

Trụ sở: Phố Đào Duy Anh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (+0211) 3846.466 - Fax: 3846367

Website: http://bandt.vinhphuc.gov.vn

E-mail: dtvinhphuc@cema.gov.vn; bandantoc@vinhphuc.gov.vn

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại, email

1

Hoàng Minh Ái

Trưởng ban

3846378 - 0913 428669
aihm@vinhphuc.gov.vn

2 Trần Phú Phương Phó Trưởng ban

3722858 - 0988 110868
phuongtp@vinhphuc.gov.vn

3 Nguyễn Quang Trung Phó Trưởng ban

3563373 - 0989 485939
trungnq4@vinhphuc.gov.vn

4 Hoàng Anh Phó Trưởng ban

3656.678 - 0913.284.166

anhh@vinhphuc.gov.vn

5 Nguyễn Việt Cường Chánh Văn phòng

3846367 - 0912 433937
cuongnv3@vinhphuc.gov.vn

6 Nguyễn Thế Dương Trưởng phòng Chính sách Dân tộc

3846476 - 0989 454802
duongnt@vinhphuc.gov.vn

7 Nguyễn Thị Hồng Soa Phó Chánh Thanh tra (Phụ trách)

3.847.153 - 0915.492.797

soanth@vinhphuc.gov.vn


(Thông tin được cập nhật đến ngày 28/12/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)