Tỉnh Vĩnh Phúc

03:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 18737 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

Trụ sở: Phố Đào Duy Anh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3846.466

Website: http://bandt.vinhphuc.gov.vn

Email: dtvinhphuc@cema.gov.vn; bandantoc@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Hoàng Anh Phó Trưởng ban phụ trách 3722858 0913284166 anhh@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Quang Trung Phó Trưởng ban 3565373 0989485939 trungnq4@vinhphuc.gov.vn
VĂN PHÒNG        
Nguyễn Việt Cường Chánh Văn phòng 3846367 0912433937 cuongnv3@vinhphuc.gov.vn
Trần Thành Phó Chánh Văn phòng   0886836868 thanht2@vinhphuc.gov.vn
Hoàng Thị Hằng Văn thư   0987579864 hanght@vinhphuc.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Thế Dương Trưởng phòng 3846476 0989454802 duongnt@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Hồng Quân Phó Trưởng phòng   0928121555 quannh@vinhphuc.gov.vn
THANH TRA        
Nguyễn Thị Hồng Soa Phó Chánh Thanh tra phụ trách  3847153 0915492797 soanth@vinhphuc.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin gửi về: banbientap@cema.gov.vn