Tỉnh Yên Bái

01:10 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6277 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

Trụ sở: Đường Yên Ninh, phương Minh Tân, TP Yên Bái

Điện thoại: 0216 3852214

Website: http://bandantoc.yenbai.gov.vn

Email: dtyenbai@cema.gov.vn ; Bandantoc@yenbai.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

 Trần Xuân Thuỷ

 Trưởng ban 

02163 852766

 

 Nông Thị Kim Cúc

Phó Trưởng ban

02163 861789

0913 943125

 Đỗ Quang Vịnh

Phó Trưởng ban

0216.3864545

 
Văn phòng   0216 3859383  
Phòng Nghiệp vụ   0216.3861976  
Phòng Chính sách, Tuyên truyền   02163 852121  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/12/2020, từ website Ban Dân tộc; Nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)