Tỉnh Yên Bái

11:10 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4562 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

Trụ sở: Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 0216 3852766 - 0216 3852121 Fax: 0216 3852214

Website: http://bandantoc.yenbai.gov.vn

E-mail: dtyenbai@cema.gov.vn ; Bandantoc@yenbai.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

 Trần Xuân Thuỷ

 Trưởng ban 

02163 852766

 

 Nông Thị Kim Cúc

Phó Trưởng ban

02163 861789

0913943125

 Đỗ Quang Vịnh

Phó Trưởng ban

0216.3864545

 
Văn phòng   0216 3859383 Fax: 0216 3852214
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   0216 3852629  
Phòng Chính sách   0216 3852121  
Phòng Thanh tra   0216 3861976  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)