Thông báo: Xin ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

09:38 AM 11/04/2018 |   Lượt xem: 30025 |   In bài viết | 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem dự thảo Tờ trình tại đây

Xem dự thảo Quyết định tại đây

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng điều phối Chương trình 135 - Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024 37349441. Email: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn