Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Đakrông (Quảng Trị)

12:00 AM 26/10/2018 |   Lượt xem: 415 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, UBND huyện và một số phòng, ban của huyện Đakrông, cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo các xã, già làng trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nghe các chuyên gia là báo cáo viên của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, các phòng, ban liên quan huyện Đakrông giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật bảo vệ và phát triển rừng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc gắn với bảo vệ và phát triển rừng, công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua Hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về Luật bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn... Công tác bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ môi trường nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giúp cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương biết gắn các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với hoạt động bảo vệ rừng, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã đánh giá cao việc tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân và đề nghị  Ủy ban Dân tộc tổ chức nhiều hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tới người dân nói chung, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nói riêng để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.