Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc, dân vận các tỉnh phía Bắc

02:13 PM 29/08/2023 |   Lượt xem: 2715 |   In bài viết | 

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã sôi nổi tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách dân vận, công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS như tỉnh Hà Giang có kinh nghiệm về xóa hủ tục, tập quán lạc hậu; đại biểu tỉnh Hòa Bình chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS; tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội; tỉnh Nghệ An trao đổi về công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội nghị

Đối với tỉnh Lào Cai, trong những năm qua địa phương luôn coi trọng, quan tâm, ưu tiên bằng nhiều nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS. Trong 2 nhiệm kỳ trước, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban các đề án về vận động quần chúng và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS; nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh uỷ tiếp tục ban bành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, công tác chính trị - tư tưởng, tuyên truyền - vận động, công tác cán bộ, công tác dân số, công tác đảm bảo an ninh trật tự có liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào DTTS. 

Nhờ các chủ trương, chính sách tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS của Lào Cai ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; các chính sách an sinh xã hội có chuyển biến, từng bước giúp người dân thoát nghèo; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, đồng bào tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu các địa phương trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác dân vận, dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào DTTS phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế từng vùng, khu vực. Cùng với đó, Nhà nước có các chính sách hỗ trợ để đồng bào DTTS sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ của mình UBDT đã tham mưu, đóng góp ý kiến sửa đổi Luật đất đai; trong đó có các chính sách về đất đai đối với vùng DTTS.

Đại biểu các địa phương trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác dân vận, dân tộc

Thứ trưởng cũng mong muốn, Ban Dân tộc các tỉnh trong quá trình lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật đất đai thì sẽ tích cực tham gia đóng góp; đặc biệt là với diện tích đất có nguồn gốc thuộc các nông lâm trường hiện không còn hiệu quả. Với các ý kiến của đại biểu liên quan đến các dự án đưa vào vận hành như thủy điện, thủy lợi… thì đây là quá trình lâu dài, lịch sử để lại thì từng cấp, từng ngành trong quá trình trao đổi, đối thoại cần phối hợp để giải quyết. Đối với vấn đề đào tạo, bố trí sử dụng nguồn nhân lực của các đại biểu nêu lên tại hội nghị UBDT sẽ tổng hợp để tham mưu cho Trung ương Đảng cũng như phối hợp với các Bộ ban ngành thưm mưu với Quốc hội, Chính phủ để ban hành các chính sách có liên quan.

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao sự tham gia của các tỉnh, thành phố việc trong chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai chính sách dân tộc, công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào DTTS. Những kinh nghiệm, cách làm của các địa phương rất thiết thực, cần được nhân rộng và áp dụng trên thực tế. 

(baodantoc.vn)