Hội thảo góp ý xây dựng các quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin

10:20 PM 02/11/2017 |   Lượt xem: 2644 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Trung tâm Thông tin, đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT trình bày dự thảo của 3 quy chế đó là: Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại UBDT; quy chế về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ Lãnh đạo; quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác CSDL cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

Việc xây dựng các quy chế nhằm tăng cường việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của cơ quan UBDT. Thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí; đảm bảo an toàn, bảo mật và tính xác thực; xây dựng Chính phủ điện tử trong cơ quan UBDT.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo các quy chế, tập trung vào một số nội dung như: cần chỉnh sửa cho đúng thể thức văn bản; sắp xếp lại kết cấu cho hợp lý hơn; xác định rõ các nguyên tắc xây dựng và phạm vi, đối tượng của từng quy chế; phân tích và làm rõ các quy trình quản lý...

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo các quy chế và yêu cầu Trung tâm Thông tin tiếp thu, chỉnh sửa những vấn đề đã được góp ý. Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Thông tin khẩn trương làm việc với Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các dự thảo quy chế trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và ban hành trong tháng 11/2017.

Việt Cường