Hội thảo hoàn thiện Đề án Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT

10:43 PM 22/09/2017 |   Lượt xem: 2750 |   In bài viết | 

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo kết quả nội dung đề án sau khi tiếp thu ý kiến từ các Bộ, ngành. Đề án đã bổ sung thêm những thông tin, số liệu, hoàn thiện phần đánh giá hiện trạng về ứng dụng CNTT của đồng bào DTTS; rà soát, xác định và lồng ghép các nhiệm vụ thuộc đề án với nội dung các chương trình, đề án, dự án liên quan đang và sẽ triển khai cho đồng bào DTTS; đề án đã làm rõ thêm các giải pháp để đồng bào DTTS có động lực tăng cường ứng dụng CNTT qua việc đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức...

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, giải pháp góp phần hoàn thiện để đảm bảo tính khả thi của đề án, nhằm tăng cường cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của đồng bào DTTS.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng nhấn mạnh tính thiết thực của đề án đối với vùng đồng bào DTTS trong bối cảnh hội nhậpvà xu thế ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay. Thứ trưởng cho rằng, đây là đề án mới, quy mô rộng, thiếu thông tin, vì vậy rất cần sự tham gia phối hợp từ phía các Bộ, ngành.

Thứ trưởng Phan Văn Hùng Đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin (đơn vị chủ trì soạn thảo Đề án). Thứ trưởng yêu cầu Ban soạn thảo nghiên cứu kinh nghiệm từ các chương trình, dự án liên quan để rút ra các bài học; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án; cần có mục tiêu rõ ràng để tăng tính thuyết phục; đồng thời nêu bật được vai trò của UBDT trong thực hiện ứng dụng CNTT tại vùng đồng bào DTTS; chú trọng công tác khảo sát thông tin để nắm rõ nhu cầu của đồng bào vùng DTTS, từ đó đưa ra các luận cứ chính xác để đảm bảo tính khả thi của đề án.

 

KT