Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

10:24 AM 29/10/2021 |   Lượt xem: 4354 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG chủ trì Hội thảo.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Tại các điểm cầu ở địa phương, có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện Lãnh đạo UBND, MTTQ các tỉnh/thành phố; các sở, ngành và Lãnh đạo Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh/thành phố vùng DTTS.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Đặc biệt, ngày 14/10/2021 đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021- 2025, với 10 dự án thành phần. Đây là một chính sách lớn, có tính bước ngoặt lịch sử, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nhằm khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG đã đề ra, trong đó UBDT vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Chương trình, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện một số dự án, tiểu dự án thành phần. Xác định việc xây dựng các Thông tư hướng dẫn là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai và hiệu quả thực hiện của Chương trình, thời gian qua các vụ, đơn vị chức năng của UBDT đã rất khẩn trương, tích cực tham mưu xây dựng dự thảo các Thông tư.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn, định hướng nội dung cần xin ý kiến của các Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I: từ năm 2021-2025. Theo đó, các đại biểu tập trung nghiên cứu, góp ý về: tính phù hợp của dự thảo 02 Thông tư với các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo việc ban hành Thông tư đúng pháp luật, không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác; Về bố cục, nội dung dự thảo của 02 Thông tư, các vấn đề bất cập chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, những quy định cần chỉnh sửa; những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể, chưa được đề cập, chưa thống nhất, cần thiết được làm rõ và bổ sung thêm trong dự thảo của 02 Thông tư.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao sự đầu tư, nghiên cứu và đề xuất nội dung của các dự thảo Thông tư của UBDT. Một số ý kiến đề nghị Ban Soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung thêm quy trình tổ chức thực hiện; rà soát, thay đổi một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương như vấn đề hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; bảo tồn văn hóa, lễ hội truyền thống; đào tạo nghề cho người lao động DTTS; nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai thực hiện; các hướng dẫn cần ngắn gọn, chi tiết, tạo thuận lợi trong triển khai các dự án…

Quang cảnh Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Trên tinh thần dễ làm, dễ triển khai, đánh giá và phân cấp tối đa cho địa phương, Hội thảo là cơ hội rất quý giá cho Ban Soạn thảo tổng hợp, lắng nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất để bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các dự thảo Thông tư hướng dẫn trước khi ban hành, để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã yêu cầu Ban Soạn thảo các Thông tư phân tích kỹ lưỡng và thấu đáo, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu; đồng thời tiếp tục tổ chức xin ý kiến các địa phương, các chuyên gia của các bộ, ngành để nghiên cứu, khẩn trương hoàn hiện các Thông tư trong thời gian sớm nhất; đề nghị các địa phương tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBDT, hoặc trao đổi thông qua điện thoại, thư điện tử, nhằm đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, UBDT mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cùng thống nhất triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Trọng tâm là cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương để làm cơ sở tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh/thành phố để sẵn sàng triển khai Chương trình MTQG ngay sau khi có văn bản hướng dẫn.

Các điểm cầu tại Hội thảo.

Nhân dịp này, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương trong công tác nắm bắt tình hình dịch bệnh, những khó khăn của người dân trước tác động của thiên tai, bão lũ. Công tác tổng hợp tình hình cần sớm gửi về UBDT để có cơ sở kiến nghị với Trung ương có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho người dân vùng DTTS.

Ngày 18/11 hàng năm là ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, là dịp để biểu dương, tôn vinh những thành tích trong công tác giảm nghèo, vượt qua khó khăn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan MTTQ Việt Nam các địa phương để có những hoạt động phù hợp, tạo khí thế sôi nổi, động viên người dân. Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Dân tộc các địa phương phát huy vai trò trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc, phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực chăm lo cho người dân, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh cho người dân vùng đồng bào DTTS…

Trên cơ sở các Chương trình phối hợp của Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban Dân tộc các địa phương đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các cơ quan MTTQ, các sở, ban, ngành và đoàn thể tại địa phương để cùng phối hợp triển khai những nhiệm vụ chung, đặc biệt trong công tác triển khai Chương trình MTQG.

Về công tác kiện toàn bộ máy triển khai Chương trình MTQG tại địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố quan tâm, báo cáo thường trực Tỉnh ủy để kiện toàn, chuẩn bị sẵn sàng bộ máy để triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã trân trọng cám ơn các đồng chí Lãnh đạo UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành và Ban Dân tộc các địa phương đã tham gia Hội thảo, trao đổi nhiều ý kiến sâu sắc và tâm huyết để góp phần triển khai Chương trình MTQG đạt hiệu quả cao nhất. Trân trọng cám ơn Cơ quan MTTQ các cấp đã tạo điều kiện về địa điểm tổ chức, trang thiết bị và đường truyền để Hội thảo trực tuyến diễn ra thành công tốt đẹp.

Việt Cường