Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải thăm và làm việc tại Hòa Bình

11:25 AM 09/12/2016 |   Lượt xem: 3473 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải làm việc tại UBND xã Suối Nánh

Tại buổi làm việc với xã Suối Nánh, lãnh đạo xã đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và tình hình phát triển kinh tế- xã hội với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải. Toàn xã có 5 xóm gồm 325 hộ với 1.247 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Năm 2016, cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu phát triển nông, lâm, thủy sản (chiếm 75%), xây dựng chiếm 15%, thương mại, dịch vụ chiếm 10%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.500 tấn, xã tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng thu ngân sách xã đạt trên 4,4 tỉ đồng; tỉ lệ độ che phủ rừng đạt 43%, tỉ lệ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 80%, có 100% hộ sử dụng điện, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 28%; 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 80% thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo 55,08%. Xã đã đạt 10/19 tiêu chí NTM…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Suối Nánh đề xuất UBDT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương bằng các chính sách, dự án giảm nghèo để đời sống nhân dân nơi đây sớm được ổn định.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải ghi nhận những kết quả mà chính quyền và nhân dân xã đã đạt được trong phát triển KT-XH. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm động viên xã tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, nội lực, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị cán bộ Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu lại chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục giúp đỡ xã trong phát triển KT-XH và công tác dân tộc. Với những đề xuất kiến nghị của xã, Thứ trưởng ghi nhận và giao cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách phù hợp để giúp đỡ cho bà con dân tộc thiểu số xã Suối Nánh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải tặng quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn người dân tộc thiểu số xã Suối Nánh.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải đã tặng quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc thiểu số của xã Suối Nánh.

(baohoabinh.com.vn)