Khánh Hòa: Hội nghị công tác dân tộc và Chương trình 135

01:38 PM 02/10/2019 |   Lượt xem: 4323 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian từ ngày 01 đến 03/10, các học viên được tiếp thu nội dung 4 chuyên đề gồm: Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa phương; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn về việc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn; qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Khánh Hòa.   

(daidoanket.vn)