Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh

05:24 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 3288 |   In bài viết | 

Tiếp thu ý kiến góp ý, Ủy ban Dân tộc đã chỉnh sửa, hoàn thiện Chế độ báo cáo và dự thảo Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tàc dân tộc cấp tỉnh.

Để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện bản dự thảo, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục Thống kê, các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố và các Vụ, đơn vị tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý gửi về Ủy ban Dân tộc hoặc địa chỉ email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn

Dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh xem tại đây

Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh xem tại đây

Dự thảo Thông tư xin ý kiến lần thứ nhất xem tại đây