Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

02:21 PM 10/02/2023 |   Lượt xem: 6139 |   In bài viết | 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Về dự Lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Salavan (nước CHDCND Lào); tỉnh Rattanakiri, Stungtreng (Vương quốc Campuchia) cùng dự.

Về phía Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A lềnh tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 110 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Kon Tum. Theo đó, Kon Tum (theo tiếng Ba Na có nghĩa là Làng Hồ) - vùng đất ở phía Bắc Tây Nguyên từ xa xưa đã có con người cư trú, với bằng chứng tiêu biểu là Di chỉ khảo cổ học Lung Leng thuộc hậu kỳ đồ đá cũ. Con người đã tồn tại và phát triển trên vùng đất giàu tài nguyên, từ đời này qua đời khác, trải qua vô vàn biến động, thử thách.

Với vị thế là một địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng ở Bắc Tây Nguyên, Kon Tum luôn là một trong những mục tiêu trọng yếu trong kế hoạch xâm lược của các thế lực ngoại xâm. Chính vì thế, mà ngay sau khi đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy thống trị tại đây. Ngày 9/2/1913, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum, bao gồm một vùng đất đai rộng lớn ở khu vực Bắc Tây Nguyên, nhằm tăng cường cai trị và khai thác tài nguyên tại vùng đất này. Tỉnh Kon Tum ra đời từ đó.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao quyết định công nhận Tp. Kon Tum là Đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết 245 của Bộ Chính trị, ngày 29/10/1975, UBND cách mạng Khu Trung Bộ ra Quyết định sáp nhập hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Gia Lai - Kon Tum, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Pleiku.

Bước vào công cuộc xây dựng, củng cố thành quả cách mạng sau năm 1975, tỉnh Gia Lai - Kon Tum gặp vô vàn khó khăn, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực phản động. Mặc dù vậy, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đứng vững trên mảnh đất địa đầu của “mái nhà” Đông Dương và đã đạt được những thành quả nhất định về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh (ngồi giữa, hàng đầu) tham dự Lễ kỷ niệm

Do diện tích của tỉnh rộng, địa hình hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, nên khó có điều kiện chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum, ngày 12/8/1991, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành hai tỉnh, lấy tên là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Lịch sử tỉnh Kon Tum lại được viết tiếp những chương mới hào hùng.

“Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đang vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường 110 năm đầy oanh liệt, càng làm cho chúng ta hiểu và tự hào hơn về quá khứ, nhận biết đánh giá đúng hiện tại, tin tưởng vững chắc ở tương lai tươi sáng trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng ta nguyện làm cho sử vàng dân tộc mãi rạng ngời, xứng đáng với tổ tiên đã hy sinh xương máu để đạt được mục tiêu cao cả là xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Dương Văn Trang bày tỏ.

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước cùng đông đảo quần chúng Nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu đáng trân trọng và tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kon Tum đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được trong những năm qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Để Kon Tum tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025”.

Tiết mục trong chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum

Đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với bảo vệ môi trường phát triển bền vững; chú trọng quy hoạch liên kết vùng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phải hết sức quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường. Đó vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững, trên cơ sở ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, lấy bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Tiết mục trong chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum

Tiếp đó phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa của đất và người Tây Nguyên trong phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát triển du lịch; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người con quê hương Kon Tum trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tăng cường và tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng xây dựng, gìn giữ, củng cố và vun đắp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói.

Tiết mục trong chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang trân trọng cảm ơn các đại biểu đã về dự Lễ kỷ niệm. Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn, định hướng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn tới. Với những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh xin lĩnh hội toàn diện, quán triệt sâu sắc, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả để xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận Tp. Kon Tum là Đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.

(baodantoc.vn)