Nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về an toàn giao thông

10:18 PM 10/07/2017 |   Lượt xem: 13686 |   In bài viết | 

Ban Tổ chức lớp tập huấn tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trong cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Từ đó hạn chế thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra.

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật Giao thông; vận động hội viên nhân dân tham gia, đóng góp công sức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa làm đường giao thông nông thôn....

Tại lớp tập huấn, đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về nội dung an toàn giao thông như: Thông tin về an toàn giao thông trên thế giới và Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về an toàn giao thông”; giới thiệu Luật giao thông đường bộ, đường thủy và các quy định pháp luật về an toàn giao thông; giới thiệu sổ tay bảo đảm an toàn giao thông nông thôn; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và vấn đề phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực trạng về an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang; kinh nghiệm huy động các nguồn lực và một số giải pháp cơ bản để đảm bảo an toàn giao thông nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Cũng tại khóa tập huấn, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc đã trao quà cho 50 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang nhằm động viên, khích lệ đại biểu người có uy tín trong tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật giao thông, phòng, tránh tai nạn giao thông.

Trọng Tấn