Nhà khách Dân tộc

10:51 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 5110 |   In bài viết | 

Nhà khách Dân tộc

Địa chỉ: Số 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại - Fax: 024. 37627072

Email: nhakhachdantoc@cema.gov.vn

Websitehttp://www.nhakhachdantoc.com.vn

Quyết định 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Dân tộc


Bùi Thiện Lạc
Giám đốc 

Đinh Thanh Huyền
Phó Giám đốc

Phùng Bá Tương
Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Chính
Trưởng phòng
Tổ chức-Hành chính

Trần Thị Minh Thu
Trưởng phòng
Kế hoạch-Kinh doanh 
 

Tống Thị Thảo
Phó Trưởng phòng
Tổ chức-Hành chính

Bùi Thị Minh Nguyệt
Phụ trách Kế toán
Phó Trưởng phòng
Tài chính-Kế toán
 

Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
Tài chính-Kế toán

Nguyễn Thị Lam
Phó Trưởng phòng
Kế hoạch-Kinh doanh
 

Hoàng Văn Nam
Phó Trưởng phòng
Nghiệp vụ

Lê Thị Bích Thảo
Phó Trưởng phòng
Nghiệp vụ