Nhà khách Dân tộc

10:51 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 6131 |   In bài viết | 

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Bùi Thiện Lạc
Giám đốc 
 
Đinh Thanh Huyền
Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương
Phó Giám đốc
   
Nguyễn Văn Chính
Trưởng phòng
Tổ chức-Hành chính
Trần Thị Minh Thu
Trưởng phòng
Kế hoạch-Kinh doanh 
   
Tống Thị Thảo
Phó Trưởng phòng
Tổ chức-Hành chính
Bùi Thị Minh Nguyệt
Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
Phụ trách Kế toán
   
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
Tài chính-Kế toán
Lê Thị Bích Thảo
Phó Trưởng phòng
Nghiệp vụ

 

Quyết định 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 20/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)