Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Đề án

11:12 AM 22/06/2017 |   Lượt xem: 149619 |   In bài viết | 

Để có cơ sở xây dựng Đề án, Ủy ban Dân tộc đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị theo Biểu khảo sát dưới đây:

- Mẫu phiếu khảo sát về công nghệ thông tin áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang bộ xem tại đây.

- Mẫu phiếu khảo sát về công nghệ thông tin áp dụng cho cơ quan thuộc Chính phủ xem tại đây.

- Mẫu phiếu khảo sát về công nghệ thông tin áp dụng cho tỉnh/thành phố xem tại đây.

- Mấu phiếu khảo sát công nghệ thông tin áp dụng cho Ban Dân tộc phố xem tại đây.

Sau khi điền thông tin vào phiếu điều tra, đề nghị Quý đơn vị gửi bản mềm về hộp thư: trungtamthongtin@cema.gov.vn và bản cứng gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 5/7/2017.

Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Phụng (điện thoại: 024 37349540 hoặc 0903 217266)

Trân trọng cảm ơn!