Thông báo về phòng, chống dịch Covid-19 [Khẩn]

02:07 PM 03/05/2021 |   Lượt xem: 6806 |   In bài viết | 

1- Chấp hành nghiêm túc “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế) và những nội dung đã triển khai tại Công văn gần nhất của UBDT về phòng, chống dịch Covid-19;

2- Sau đợt nghỉ Lễ, trở lại cơ quan, tất cả mọi người đều phải khai báo y tế. Văn phòng Ủy ban chuẩn bị mẫu tờ khai và triển khai vào sáng 04/5, tại tầng 1, Trụ sở 349 Đội Cấn trước khi đi lên các phòng làm việc.

3- Những đồng chí nào trong những ngày nghỉ, đi đến các điểm có nguy cơ cao theo Thông báo của Bộ Y tế, tạm thời làm việc trực tuyến tại nhà, khai báo y tế với nơi lưu trú, báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

4- Văn phòng Ủy ban tạm thời khoá tầng hầm, triển khai đo thân nhiệt, khử khuẩn, hướng dẫn khai báo y tế, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Các đơn vị nằm ngoài Trụ sở 349 Đội Cấn thực hiện các bước như trên, đồng thời vận dụng các hình thức phù hợp với thực tế.

5- Các vụ được giao giúp Lãnh đạo Ủy ban quản lý địa bàn thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban những vấn đề cần xử lý ở vùng đồng bào DTTS.