Ủy ban Dân tộc: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

09:10 PM 10/05/2021 |   Lượt xem: 3108 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ngày 07/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBDT thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cơ quan UBDT. Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên, do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT, các cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBDT; tổ chức thực hiện, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế; báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về tình hình sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công tác phòng chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo về tình hình dịch bệnh và tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (DTTS&MN)

Bên cạnh việc công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, cuộc họp cũng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ tình hình phòng chống dịch của UBDT. Nhìn chung đến thời điểm hiện tại, công chức, viên chức UBDT đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan và nơi cư trú; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh trong vùng đồng bào DTTS&MN để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương giải quyết các tình huống bất ngờ xảy ra.

Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo

Tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã quán triệt lại tất cả các nhiệm vụ của từng thành viên. Yêu cầu các thành viên chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những tình huống phát sinh đột xuất; quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong UBDT, coi phòng chống Covid là nhiệm vụ thường xuyên; yêu cầu toàn thể công chức, viên chức trung thực trong khai báo y tế.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Ban Chỉ đạo cần nắm chắc địa bàn, sớm tham mưu để ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, lập Nhóm phản ứng nhanh để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra; tham mưu giải pháp “kích hoạt hệ thống hơn 30.000 người có uy tín” tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở, chung tay với cả nước phòng chống dịch.

* Cũng trong sáng 10/5, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBDT đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động của UBDT.

Xuân Thường