Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động ủng hộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

09:59 AM 28/04/2016 |   Lượt xem: 3807 |   In bài viết | 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Lãnh Thế Vinh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh thông tin tóm tắt đến các đại biểu về kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung và tại các xã, thôn ĐBKK nói riêng; kết quả tham gia của doanh nghiệp trong chương trình xây dựng nông thôn mới và kết quả rà soát nhu cầu đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK và xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, hiện trên địa bàn 22 xã ĐBKK vẫn còn 9.802 hộ nghèo và cận nghèo chiếm 63,56% tổng số hộ dân trên địa bàn (rà soát theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), cao gấp 11 lần tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở các xã khu vực I; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, đời sống của một số bộ phân nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp; các dịch vụ y tế còn ở mức thấp so với các vùng, miền trong tỉnh.

Đồng chí Lãnh Thế Vinh, thông tin tóm tắt về các xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: từ nay cho đến hết năm 2020, Quảng Ninh quyết tâm huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để đưa 22 xã và 11 thôn ĐBKK ra khỏi diện ĐBKK của tỉnh, trong đó có sự tham gia đóng góp không nhỏ của các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp vào sự thành công của chương trình. Đồng chí mong muốn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và các mô hình phát triển sản xuất tại các xã này, góp phần tích cực giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, sau lễ phát động này, tỉnh Quảng Ninh mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Ngay sau lễ phát động, Ban Tổ chức đã đăng kí, ủng hộ nhận được trên 29,2 tỷ ủng hộ từ các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh./.

Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương nhận bằng công nhận do UBND tỉnh trao.

(quangninh.gov.vn)