Quyết định về công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Báo Dân tộc và Phát triển

08:00 PM 20/01/2022 |   Lượt xem: 4517 |   In bài viết | 

Quyết định số 07/QĐ-BDTPT ngày 20/01/2022 về công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Báo Dân tộc và Phát triển