Tăng cường phối hợp công tác giữa Báo Nhân Dân và Ủy ban Dân tộc

08:37 PM 21/08/2016 |   Lượt xem: 134433 |   In bài viết | 

Hai bên đã trao đổi tình hình phối hợp công tác sau hai năm 2014-2015 thực hiện Quyết định 2472 và 1977; gần nửa năm thực hiện Quyết định số 633 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền các vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi trên Báo Nhân Dân.

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã bám sát, kịp thời phản ánh, cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng... Ngoài ra, Báo Nhân Dân còn tuyên truyền giúp đồng bào hiểu biết thêm về các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường... Qua đó, góp phần động viên, hướng dẫn nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận và ứng dụng các quy trình canh tác mới, nâng cao hiệu quả kinh tế, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Tôn vinh, động viên, khích lệ những người có uy tín, già làng, trưởng bản tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được; đồng thời tạo động lực để họ thi đua, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cũng như nêu tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số... Tuyên truyền, giới thiệu các phong tục tập quán, các lễ hội văn hóa đặc sắc, những giá trị văn hóa truyền thống cần duy trì, bảo tồn và khôi phục trong đời sống của vùng dân tộc và miền núi trong cả nước. Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân và Ủy ban Dân tộc tiếp tục tăng cường phối hợp làm tốt tuyên truyền, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xóa đói, giảm nghèo bền vững…

(Nguồn: nhandan.com.vn)