Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật vùng đồng bào DTTS khu vực ĐBSCL

08:25 AM 15/05/2023 |   Lượt xem: 1735 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có 250 đại biểu tham dự, là lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức Đảng, đoàn thể, Trưởng ấp, Phó trưởng ấp; Người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở; phóng viên báo đài; người được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và Nhân dân…

Ông Sơn Phước Hoan - Ủy viên Hội đồng tư vấn dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ cùng đại biểu chuyên đề Phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền thù địch của các thế lực phản động trong vùng đồng bào DTTS

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho rằng, Hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Trong các ngày tham dự Hội nghị, là cơ hội để các đại biểu trao đổi thông tin với nhau; cán bộ làm công tác dân tộc các cấp có điều kiện trao đổi trực tiếp với báo cáo viên những thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành mà mình chưa nắm rõ.

“Hội nghị tập huấn là cụ thể hóa thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào DTTS nghiên cứu, nắm vững nhiều nội dung mới trong lĩnh vực pháp luật. Qua đó, tôi tin tưởng các vị đại biểu tham dự Hội nghị đợt này, khi trở về địa phương, có đủ thông tin, kinh nghiệm để tổ chức tốt các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại phum sóc nơi mình sinh sống. Song song đó, vận động đồng bào tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn sao cho hiệu quả, đúng pháp luật...”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải mong muốn.

Ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế trao đổi cùng đại biểu các chính sách dân tộc đang hiện hành

Ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, ngoài các chuyên đề chính, các đại biểu đã có nhiều vấn đề trao đổi cùng báo cáo viên tại Hội nghị. Qua đó, cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc) trình bày với đại biểu về kỹ năng hòa giải cơ sở

Trong 3 ngày, các báo cáo viên đã chia sẻ các chuyên đề: Phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền thù địch của các thế lực phản động trong vùng đồng bào DTTS; Kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật đối với đồng bào DTTS; Thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng DTTS; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp của đồng bào vùng DTTS; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng vùng đồng bào DTTS; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động truyền thông cơ sở.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đến từ 4 tỉnh có đông đồng bào DTTS khu vực ĐBSCL (Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang và Hậu Giang)

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào DTTS, tiếp tục ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

(baodantoc.vn)