Tạp chí Dân tộc

03:44 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 6993 |   In bài viết | 

TẠP CHÍ DÂN TỘC

 

Nguyễn Quang Hải 
Tổng Biên tập 

   

Lương Thị Việt Yến
 Phó Tổng Biên tập

 

Hoàng Phương Liên
Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn

 

 

Trịnh Thị Thu Nga
Phó Trưởng phòng phụ trách Biên tập - Phóng viên

 

Nguyễn Thị Hoàng Anh
Kế toán Trưởng

 

 

Vũ Thị Kim Dung
Phụ trách Phòng Hành chính - Trị sự

 


Quyết định số 438/QĐ-UBDT ngày 24/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 30/11/2019, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)