Tạp chí Dân tộc

12:00 AM 24/07/2021 |   Lượt xem: 10608 |   In bài viết | 

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Nguyễn Quang Hải 
Tổng Biên tập
 
Lương Thị Thu Hằng
Phó Tổng Biên tập
Hoàng Phương Liên
Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn
Vũ Thị Kim Dung
Phụ trách Phòng Hành chính - Trị sự
 
 
 
 
 
   
   
   

Nguyễn Thị Hoàng Anh
Kế toán Trưởng
Trịnh Thị Thu Nga
Phó Trưởng phòng phụ trách Biên tập - Phóng viên


Quyết định số 438/QĐ-UBDT ngày 24/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 21/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)