Thành phố Cần Thơ

04:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 17652 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ

Trụ sở: 30 Võ Thị Sáu, phường Tân An, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (+0292) 3820176 - Fax: 3824674

Website: http://bandantoc.cantho.gov.vn

Email: dtcantho@cema.gov.vn ; bandantoc@cantho.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Lê Trung Kiên Trưởng ban   0918051919 letrungkien@cantho.gov.vn
Nguyễn Thanh Hòa Phó Trưởng ban 3811217 0909676779 nthoa@cantho.gov.vn
Hồ Văn Phương Phó Trưởng ban 3824674 0939986468 hvanphuong@cantho.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Trần Chí Cường Chánh Văn phòng   0939112565 chicuong@cantho.gov.vn
Hà Thị Hồng Thúy Phó Chánh Văn phòng   0903930489 hththuy@cantho.gov.vn
THANH TRA      
Trần Thị Hiền Chánh Thanh tra   0985087465 tthien@cantho.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH - TUYÊN TRUYỀN      
Trần Trường Phục Trưởng phòng   0939293839 truongphuc@cantho.gov.vn
         
Phòng Dân tộc quận Ninh Kiều      
Trần Thị Đoan Trang Trưởng phòng   0913826302 doantrang@cantho.gov.vn
Trần Hữu Phúc Phó Trưởng phòng   0909676701 tranhuuphuc@cantho.gov.vn
Phòng Dân tộc quận Ô Môn      
Trương Sô Huy Trưởng phòng   0984462054 sohuy@cantho.gov.vn
Võ Tự Trị Phó Trưởng phòng   0918659996 tutri@cantho.gov.vn
Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ      
Trần Tuấn Việt Trưởng phòng   0939005696 ttviet@cantho.gov.vn
Nguyễn Hoàng Hải Phó Trưởng phòng   0834530889 nhoanghai@cantho.gov.vn
Phòng Dân tộc huyện Thới Lai      
Thạch Tám Trưởng phòng   0918757572 ttam@cantho.gov.vn
Liêu Tuấn Khương Phó Trưởng phòng   0946167358 ltuankhuong@cantho.gov.vn

 

(Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)