Thành phố Cần Thơ

04:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 4073 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ

Trụ sở: 30 Võ Thị Sáu, phường An Hội, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (+0292) 3820176 - Fax: 3824674

Website: http://bandantoc.cantho.gov.vn

E-mail: dtcantho@cema.gov.vn ; bandantoc@cantho.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Lương Văn Trừ

Trưởng ban

2241574

0918 125781
0292 3830337

Đào Hương Phó Trưởng ban 3817746 0988 233784

Tào Việt Thắng

Phó Trưởng ban

3811217

090 9009983

Lê Thị Ngọc Thu Phó Trưởng ban 3820176 0913 737397

Văn phòng


 

3820176 / 3824674

 

Phòng Chính sách-Tuyên truyền   3817746  


(Thông tin được cập nhật đến ngày 09/5/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)