Thành phố Cần Thơ

04:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 6249 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ

Trụ sở: 30 Võ Thị Sáu, phường Tân An, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (+0292) 3820176 - Fax: 3824674

Website: http://bandantoc.cantho.gov.vn

E-mail: dtcantho@cema.gov.vn ; bandantoc@cantho.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Lê Trung Kiên Trưởng ban 0292 2241574 0918 051 919
Đào Hương Phó Trưởng ban 0292 3824674 0988 233784
Nguyễn Thanh Hòa Phó Trưởng ban 0292 3811217 0909 676779
Phòng Chính sách-Tuyên truyền   3817746  
Thanh tra   3860176  
Văn phòng   3820176 / 3824674  


(Thông tin được cập nhật đến ngày 02/7/2020, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)