Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

08:38 AM 19/03/2024 |   Lượt xem: 3986 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT) cùng đại diện các báo, tạp chí tham gia thực hiện Quyết định 752/QĐ-TTg.

Ngày 23/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 752/QĐ-TTg về việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, nội dung thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm sẽ tập trung vào việc tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, trọng tâm là các nội dung: Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 của Quốc hội; Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Phổ biến, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực văn hóa xã hội ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Định hướng thông tin, phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, lợi dụng khó khăn của đồng bào DTTS để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông tin, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, sự nghiệp đổi mới ở vùng DTTS&MN của Việt Nam với đồng bào trong cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần thiết thực cho việc phát triển kinh tế, du lịch và mở rộng các mối quan hệ học hỏi, giao lưu của đồng bào DTTS với các dân tộc anh em trên toàn quốc và thế giới. Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; cung cấp thông tin đầy đủ giúp đồng bào vùng DTTS&MN thay đổi nhận thức và cách thức ứng phó với dịch bệnh kịp thời, hiệu quả trong tình hình mới.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đặt hàng đơn vị phát hành và hoàn thiện hồ sơ phương án giá ấn phẩm báo, tạp chí trong thực hiện Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất các ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn này trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr ghi nhận và đánh giá cao những nội dung trao đổi cũng như ý kiến đóng của các đại biểu nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Vụ Tuyên truyền cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, quy trình để bổ sung các nội dung còn thiếu; UBDT và Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp để sớm triển khai Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả.

Xuân Thường