THÔNG BÁO: Theo dõi phiên chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực công tác dân tộc

11:53 AM 06/06/2023 |   Lượt xem: 1225 |   In bài viết | 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, Văn phòng Ủy ban thông tin đến các vụ, đơn vị để thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động theo dõi phiên chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực công tác dân tộc, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Phiên thứ nhất: từ 14h30 đến 17h00, thứ Ba, ngày 06/6/2023.

- Phiên thứ hai: từ 8h00 đến 9h00, thứ Tư, ngày 07/6/2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở UBDT, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Ủy ban trân trọng thông báo.