Góp ý dự thảo: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và triển khai Thông tư số 06/2014/TT-UBDT

05:10 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 2286 |   In bài viết | 

Triển khai Thông tư 06/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và xây dựng phần mềm báo cáo thống kê.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc, cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tham gia ý kiến góp ý:

1. Triển khai các nhiệm vụ tại Điều 3 của Thông tư 06/2014/TT-UBDT:

a) Bố trí công chức chuyên trách công tác thống kê.

b) Bố trí máy tính có kết nối Internet để triển khai công tác thống kê.

2. Nghiên cứu, tham gia ý kiến dự văn bản góp ý của quý cơ quan đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05/6/2015, để tổng hợp hoàn thiện. Chế độ báo cáo (Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc.

3. Trong tháng 6,7/2015, Ủy ban Dân tộc dự kiến tổ chức các Hội thảo hướng dẫn triển khai Thông tư 06/2014/TT-UBDT và góp ý hoàn thiện Chế độ báo cáo thống kê tại 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ. Đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố sắp xếp, bố trí lãnh đạo và cử cán bộ theo dõi thống kê tham gia.

Nội dung công văn 478/UBDT-KHTC xem tại đây; Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê xem tại đây