Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL và Thông tư 166/2012/TT-BTC

10:37 AM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3139 |   In bài viết | 

Vụ Tuyên truyền trân trọng đề nghị quý Vụ, đơn vị đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Thông tư liên tịch trên. Dự thảo Thông tư xem tại đây.

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội trước ngày 18/4/2014, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: letam@cema.gov.vn