Thông báo: Lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

05:31 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 7348 |   In bài viết | 

Để kịp thời xin ý kiến, đảm bảo chất lượng, đúng nội dung, thời gian, tiến độ theo Kế hoạch của Chính phủ, Vụ Pháp chế đăng tải toàn văn dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), dự thảo Tờ trình, các Vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân, Kế hoạch của Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc. Cụ thể:

1. Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân (xem tại đây).

2. Dự thảo Tờ trình (xem tại đây).

3. Dự thảo Bộ luật hình sự xin ý kiến (xem tại đây)

4. Kế hoạch của Chính phủ (xem tại đây).

5. Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc (xem tại đây)

Thời gian lấy ý kiến kết thúc trước ngày 10/9/2015. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc, 80- Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý gửi qua địa chỉ email vuphapche@cema.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn !

Ban biên tập (Ủy ban dân tộc)