Thông báo: Mời tham gia triển khai nhiệm vụ Thu thập thông tin điều tra KT-XH 53 DTTS

05:28 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 6878 |   In bài viết | 

Về cá nhân:

- Đã làm việc trong lĩnh vực điều tra thống kê tối thiểu 10 năm

- Có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành thống kê

- Đã có hạng bậc trong cơ quan nhà nước từ chuyên viên trở lên

- Có kinh nghiệm đã tham gia ít nhất 1 cuộc điều tra trên qui mô Vùng hoặc Toàn quốc

Về tập thể:

- Đã triển khai ít nhất 1 cuộc điều tra trên qui mô Vùng hoặc Toàn quốc

- Có các chuyên gia có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành thống kê

- Có các chuyên gia đã làm việc trong lĩnh vực điều tra thống kê tối thiểu 10 năm

Hồ sơ các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia đề nghị gửi về Trung tâm Thông tin

Địa chỉ:Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 04 37222626.
Fax: 04 3823112. Email.trungtamthongtin@cema.gov.vn

Thời hạn: 1 tháng sau khi có thông báo.